Geschiedenis

Reiki is het Japanse woord voor de alles omvattende en alles doordringende levensenergie. Het woord Reiki is ontstaan uit de Japanse karakters ‘Rei en ‘Ki. Rei alleen betekent Onbegrensd of Universeel. Ki betekent de Vitale Kracht, die door al het levende stroomt ofwel de levensenergie. Reiki betekent dus ‘Universele Levensenergie’ en deze benaming is gegeven aan een oude geneeskunst (ruim 2500 jaar) die rond het jaar 1900 opnieuw werd herontdekt door Dr. Mikao Usui. Het wordt ook wel genoemd ‘The Usui System Of Natural Healing’.

Dr. Mikao Usui, een Japanse hoogleraar, was in de vorige eeuw op zoek naar de manier waarop Christus en Boeddha tot genezing van ziekten kwamen door middel van handoplegging. Jarenlang onderzoek leverde hem niets op en zelfs in het bestuderen van de in het Sanskriet geschreven boeddhistische geschriften vond hij slechts een enkele aanwijzing. Uiteindelijk ging hij op aanraden van de abt van een Zen-klooster mediteren op een heilige berg (KuriYama) in Japan. Aan het einde van de 21 dagen ontving hij in een visioen van een aantal eeuwenoude symbolen, die de sleutel vormen tot het genezen met universele levensenergie. Deze symbolen zijn in ononderbroken traditie doorgegeven van meester tot leerling.

Het is een methode waarbij de Universele Levensenergie via het lichaam van de gever naar de ontvanger wordt geleid door middel van de handen. Deze worden op de ontvanger gelegd en de energie stroomt vanzelf en naar behoefte.

Reiki onderscheidt zich van andere geneeswijzen door zijn eenvoud en het proces van afstemmen (inwijden/initiëren) waarbij je opnieuw in verbinding wordt gebracht met de universele levensenergie. Ieder mens is vanaf zijn geboorte verbonden met deze energie en in staat deze energie door te geven, maar door een opeenstapeling van factoren raakt bij de meeste mensen dit genezende kanaal al spoedig gesloten in de eerste levensjaren.